Kundeinformation

Som led i indgåelsen af en aftale om forespurgte arbejde/kontrakt behandler Murer- og Tømrerfirmaet Bak-Nielsen ApS en række almindelige personoplysninger (navn, adresse, e-mail etc.) vedrørende dig, og vi skal derfor i henhold til databeskyttelsesforordningen give dig en række oplysninger.

Murer- og Tømrerfirmaet Bak-Nielsen er såkaldt ”dataansvarlig”

 

Vores kontaktoplysninger er:

- Murer- og Tømrerfirmaet Bak-Nielsen ApS

- Fjordglimt 18 - Ulbjerg

- 8832 Skals

- Cvr: 32949886

- Tlf. 86697028 - 22769895

- E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med: Besigtigelse, tilbudsgivning, fakturering, entreprise-kontrakt mm

Vi behandler, som nævnt, kun almindelige oplysninger om dig, såsom:

 

Navn, adresse, telefonnummer, mailadresse etc.

 

Behandlingen sker dels i henhold til databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, fordi behandlingen af oplysninger er nødvendigt for udførelsen af den førnævnte kontrakt/aftale. Desuden sker behandlingen i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, idet behandlingen er nødvendig af hensyn til gennemførelsen af entrepriseopgaven for dig.

Dine personoplysninger kan blive videregivet til underentreprenører, offentlige myndigheder, rådgivere, med henblik på at aftalen med dig kan realiseres.

 

Til brug for opfyldelsen af aftalen med dig indsamler Murer- og Tømrerfirmaet Bak-Nielsen ApS almindelige personoplysninger om dig hos de kommunale byggemyndigheder, hvis dette er påkrævet.

 

Murer- og Tømrerfirmaet Bak-Nielsen ApS vil opbevare/gemme dine personoplysninger så længe det er påkrævet som dokumentation til de offentlige instanser og lovkrav og de relevante regler om forældelse af formuekrav.

 

Vi gør dig opmærksom på, at du har følgende rettigheder efter databeskyttelsesforordningen i forhold til de personoplysninger, Murer- og Tømrerfirmaet Bak-Nielsen ApS behandler om dig:

  • Retten til indsigt (ret til at se oplysninger om dig)
  • Retten til at anmode om berigtigelse eller sletning (rettelse).
  • Retten til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse mod en denne behandling.
  • Retten til indsigelse
  • Retten til dataportabilitet (transmittere oplysninger).

 Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

 

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, hvis du mener, at Murer- og Tømrerfirmaet Bak-Nielsen ApS ikke behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelses-reglerne.

 

Du kan i øvrigt læse mere om databeskyttelsesreglerne på Datatilsynets hjemmeside

www.datatilsynet.dk.

 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os

 

Gå til toppen